94% van de ouders/verzorgers raadt ons aan

© 2024 Kinderopvang Berend Botje

Ons pedagogisch beleid

kinderdagopvang_spelen-met-bogen_berend-botje.jpg

Onze pedagogisch medewerkers en gastouders dragen bij aan de zorg en opvoeding van jouw kind en stimuleren daarnaast zijn of haar ontwikkeling. Deze taak nemen wij heel serieus. Als kinderopvangorganisatie laten wij ons hierbij inspireren door de pedagogiek van Reggio Emilia en het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)-programma Startblokken.  

Inspiratie vanuit Reggio Emilia   

Ieder kind wordt geboren met de natuurlijke drang om zich te ontwikkelen en hun omgeving te onderzoeken. Kinderen leren hierin het meeste van elkaar, ze spreken dezelfde taal en imiteren elkaar. Wij gaan ervan uit dat ieder kind uniek is en dat het niet nodig is om kinderen te vertellen hoe ze iets aan moeten pakken. Die wijsheid en kunde zit al in het kind.   

Volgens de visie van Reggio Emilia zijn er drie pedagogen, waarvan de kinderen onderling de eerste is. Ook de ruimte waarin de kinderen worden opgevangen, de tweede pedagoog, is belangrijk. De ruimte is volledig ingericht om de kinderen te stimuleren op onderzoek uit te gaan. Volwassenen zijn de derde pedagoog. Zij observeren de kinderen om erachter te komen wat hun interesses zijn en spelen hierop in. Zij stimuleren de kinderen in hun nieuwsgierigheid en bieden ruimte, materialen en veiligheid om op onderzoek uit te gaan.  

laab_2023_06_10_0058.jpg

Hoe dit werkt in de praktijk?   

Door bijvoorbeeld een leeg vel papier bij kleurmaterialen aan te bieden in plaats van een kleurplaat, dagen we de kinderen uit om zelf hun fantasie de vrije loop te laten. We bieden daarnaast speelmaterialen aan met een ‘open einde’. Dit kan van alles zijn. Kralen, steentjes, houten figuurtjes. Het gaat er om dat het niet meteen duidelijk is wat je ermee kan doen, zoals dat wel het geval is bij bijvoorbeeld een auto of een pop. Het aanbieden van deze materialen in fijne hoeken en op voor de kinderen zichtbare plekken, zorgt ervoor dat zij sneller tot spel komen en leren buiten vaste kaders te denken.  

Pedagogische doelen

In de kinderopvang worden de vier opvoeddoelen van Riksen-Walraven nagestreefd. Naast deze basisdoelen hebben we vier subdoelen geformuleerd, die specifiek zijn voor ons. 

Een verdere uitwerking van deze doelen en meer informatie vind je terug in ons pedagogisch beleid.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)-programma Startblokken 

Wij werken met Startblokken, een VVE programma (Voor- en Vroegschoolse Educatie) met ontwikkelingsgerichte activiteiten die de doorgaande lijn in de ontwikkeling van het jonge kind, tussen de 2 en 4 jaar, stimuleert en bevordert. Startblokken werkt met thema's die inspelen op de belevingswereld van het jonge kind. Bijna al onze pedagogisch medewerkers hebben een extra leertraject gevolgd om hiermee te mogen en kunnen werken. De medewerkers die op de groepen met peuters werken, zijn hiervoor dus speciaal opgeleid. Zij letten onder andere extra op de taalontwikkeling en sociale ontwikkeling.