94% van de ouders/verzorgers raadt ons aan

© 2024 Kinderopvang Berend Botje

Privacy Statement

header-home-nov-2023.jpg

Kinderopvang Berend Botje hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. We voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving en willen transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, voor welke doelen we de gegevens gebruiken, met wie we ze delen en welke rechten je zelf hebt over jouw gegevens. In dit Privacy Statement geven wij je heldere informatie hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten, medewerkers en gastouders. 

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinderopvang Berend Botje houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat wij:

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarvoor gebruiken wij deze?

Welke persoonsgegevens wij van je verwerken en voor welk doel we deze gebruiken, hangt af van of je (potentiële) klant, medewerker of gastouder bij Kinderopvang Berend Botje bent. Dit kunnen gegevens zijn zoals je naam, adres, mailadres, telefoonnummer en geboortedatum. Deze zijn nodig voor bijvoorbeeld het opstellen van een overeenkomst voor het bieden of afnemen van kinderopvang of een arbeidsovereenkomst, maar ook voor het verzenden van nieuwsbrieven of uitnodigingen voor een tevredenheidsonderzoek. Welke gegevens we precies verzamelen en waarvoor we deze gebruiken, kun je verderop in dit Privacy Statement lezen. 

Social Media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook. LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze social media platformen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. In de privacyverklaring van FacebookLinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) lees je wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”

Naast de zichtbare buttons zijn erop onze website ook onzichtbare cookies geplaatst. Ook wel bekend als tracking "tracking cookies". Deze cookies gebruikt Kinderopvang Berend Botje om de effectiviteit van een bepaalde campagne te meten op haar website en sociale platformen te weten LinkedIn en Facebook.

De informatie die wij verzamelen wordt geanonimiseerd echter is opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze social media platformen dienen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom met grote zorg om met de persoonsgegevens. We treffen technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie, onbevoegde toegang, etc. We verbeteren de veiligheidsmaatregelen continu en volgen hierbij de technologische vooruitgang en ontwikkelingen.

We hebben onder andere de volgende maatregelen genomen:

Gegevens verstrekken aan derden

Wij verstrekken je gegevens niet aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wij verplicht zijn gegevens door te geven, bijvoorbeeld op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als het nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Kinderopvang Berend Botje. Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast via een verwerkersovereenkomst.

Gegevens bekijken en opvragen

Wil je weten welke gegevens van jou bij ons bekend zijn? Je kunt op elk moment en zonder kosten inzicht krijgen in de gegevens die wij van jou hebben verwerkt. Ook kan je ze laten wijzigen of verwijderen, indien wettelijk mogelijk. Neem dan contact met ons op via op via ons centraal bureau op 088-2337000 of [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, controleren wij of we met de juiste persoon te maken hebben.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard door Kinderopvang Berend Botje?

Komt er geen overeenkomst tot stand dan worden jouw gegevens na een maand vernietigd. Komt er wel een overeenkomst tot stand dan bewaren wij jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk en houden we ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

Buiten de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Klachtrecht

Ben je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met jouw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op. Je vindt de klachtenprocedure op onze website. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Kinderopvang Berend Botje behoudt zich het recht om dit privacybeleid te wijzigen. Wij raden je aan deze pagina geregeld te bezoeken, zodat je altijd op de hoogte bent van de laatste versie. Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.

Persoonsgegevens van klanten 

Kinderopvang Berend Botje hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. We voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving en willen transparant zijn over onder andere de soorten gegevens die we verwerken en voor welke doelen we ze gebruiken.

Welke persoonsgegevens vraagt Kinderopvang Berend Botje van haar klanten?

Ben je klant bij Kinderopvang Berend Botje of wil je klant worden? Dan hebben wij de volgende gegevens van jou en eventueel je partner nodig:

Ook vragen we de volgende gegevens van je kind(eren)

Verder vragen wij de noodzakelijke informatie om de opvang te kunnen regelen, zoals welke dagen er opvang nodig is, voor welke locatie je kiest, welke schoolklas je kind zit etc. Mogelijk vragen wij ook in telefoongesprekken bovenstaande persoonsgegevens op. Dit gebeurt altijd met jouw goedkeuring.

Voor een kwalitatief goede uitvoering van onze kinderopvangdiensten vragen wij ook naar aanvullende gegevens die voor de opvang van belang kunnen zijn, zoals persoonlijke omstandigheden, informatie over achtergrond en levensbeschouwing, opvoedingsideeën. Voor het opvragen en verwerken van deze gegevens vragen wij je nadrukkelijke toestemming.

Beeldmateriaal van je kind zoals foto’s en video’s gebruiken we nooit zonder jouw schriftelijke toestemming Deze toestemming vragen wij vooraf.

Grondslag voor de verwerking van de gegevens

De grondslag voor het verwerken van de gegevens is de overeengekomen opdracht tot het bieden van kinderopvang.

Voor welke doelen gebruikt Kinderopvang Berend Botje deze persoonsgegevens?

Wij gebruiken alleen gegevens die we nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren. De gegevens worden voor de volgende doelen gebruikt:

Heb je vragen over bovenstaande informatie of wil je weten welke gegevens er van jou bij ons bekend zijn? Neem dan gerust contact met ons op via 088-2337000 of [email protected].

Persoonsgegevens van medewerkers

Kinderopvang Berend Botje hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. We voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving en willen transparant zijn over onder andere de soorten gegevens die we verwerken en voor welke doelen we ze gebruiken.

Welke persoonsgegevens vraagt Kinderopvang Berend Botje van haar medewerkers?

Ben je medewerker bij Berend Botje of kom je bij ons werken? Dan hebben wij de volgende gegevens nodig:

Grondslag voor de verwerking van de gegevens

De grondslag voor het verwerken van de gegevens is de arbeidsovereenkomst.

Voor welke doelen gebruikt Kinderopvang Berend Botje deze persoonsgegevens?

Wij gebruiken bovenstaande gegevens voor de volgende doelen:

Voor communicatiedoelen kan gebruikt gemaakt worden van jouw beeldmateriaal. Hiervoor vragen wij altijd jouw toestemming.

Heb je vragen over bovenstaande informatie of wil je weten welke gegevens er van jou bij ons bekend zijn? Neem dan gerust contact met ons op via 088-2337000.

Persoonsgegevens gastouders

Kinderopvang Berend Botje hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. We voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving en willen transparant zijn over onder andere de soorten gegevens die we verwerken en voor welke doelen we ze gebruiken.

Welke persoonsgegevens vraagt Kinderopvang Berend Botje van gastouders?

Ben je gastouder bij Berend Botje of wil je gastouder worden? Dan vragen wij de volgende gegevens van je:

Voor een kwalitatief goede uitvoering van onze kinderopvangdiensten vragen wij ook naar aanvullende gegevens die voor de opvang van belang kunnen zijn, zoals persoonlijke omstandigheden, informatie over achtergrond en levensbeschouwing, opvoedingsideeën. Voor het opvragen en verwerken van deze gegevens vragen wij je nadrukkelijke toestemming.

Grondslag voor de verwerking van de gegevens

De grondslag voor het verwerken van de gegevens is de overeenkomst van opdracht tussen jou en Berend Botje voor het bieden van opvang via ons gastouderbureau.

Voor welke doelen gebruikt Kinderopvang Berend Botje deze persoonsgegevens?

Persoonsgegevens huisgenoten en structureel aanwezigen bij gastouders

Kinderopvang Berend Botje hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. We voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving en willen transparant zijn over onder andere de soorten gegevens die we verwerken en voor welke doelen we ze gebruiken.

Welke persoonsgegevens vraagt Kinderopvang Berend Botje aan huisgenoten en structureel aanwezigen bij gastouders?

Ben je een huisgenoot ouder dan 18 jaar van een gastouder of een structureel aanwezige bij een gastouder van Berend Botje? Dan vragen wij de volgende gegevens van je:

Grondslag voor de verwerking van de gegevens

De grondslag voor het verwerken van de gegevens is de overeenkomst van opdracht tussen de gastouder en Berend Botje voor het bieden van opvang via ons gastouderbureau.

Voor welke doelen gebruikt Kinderopvang Berend Botje deze persoonsgegevens?

Uitvoeren van de overeenkomst tussen de gastouder en Berend Botje voor het bieden van opvang via ons gastouderbureau en de daaruit voortvloeiende wettelijke verplichting om gegevens van huisgenoten ouder dan 18 jaar en structureel aanwezigen door te geven aan GGD.

 

Heb je vragen over bovenstaande informatie of wil je weten welke gegevens er van jou bij ons bekend zijn? Neem dan gerust contact met ons op via 088-2337000 of [email protected].