94% van de ouders/verzorgers raadt ons aan

© 2024 Kinderopvang Berend Botje

Klachtenregistratie

peuter_schoenen_aantrekken_berend_botje.jpg

Jullie mening is waardevol

Wij vinden het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn en - nog belangrijker - tevreden blijven. Daarom doen wij ons uiterste best om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Ben je niet tevreden over onze werkwijze of over de manier waarop je bent behandeld, dan hopen wij dat je dit aan ons kenbaar maakt. Wij proberen een zo goed mogelijke oplossing te bieden. Uitingen van ongenoegen of ontevredenheid en suggesties voor verbeterpunten nemen wij zeer serieus. Het zijn leermomenten, waarmee wij ons pedagogisch handelen en onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Wat te doen met een klacht?

Ben je niet tevreden? Bespreek het met de betrokken medewerker van Berend Botje of met zijn/haar leidinggevende. Dit kan persoonlijk, telefonisch, per mail of per brief.

Klachten kunnen onder andere ingediend worden over de volgende onderwerpen:

Maar ook klachten over andere onderwerpen, kunnen ingediend worden. Wij nemen klachten direct in behandeling en doen er alles aan om tot een oplossing te komen. Leidt dit niet tot een bevredigend resultaat, dan kun je een formele klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Berend Botje. Een formele klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, in ieder geval binnen een termijn van 6 weken.

laab_2022_07_15_0056.jpg

Geschillencommissie

Mocht interne klachtenafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan kunnen onze klanten voor informatie, advies en bemiddeling terecht bij Klachtenloket Kinderopvang. Klanten kunnen het geschil ook aanmelden bij de Geschillencommissie. Aan het inschakelen van deze instanties kunnen kosten verbonden zijn. In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Het reglement en meer informatie over de Geschillencommissie vind je hier.

Het complete klachtenreglement van Kinderopvang Berend Botje lees je hier.

Jaarverslag klachtenreglement

Jaarverslag klachtenreglement

Contactinformatie Berend Botje

Per telefoon: 088-2337000
Per post: Kinderopvang Berend Botje, De Oude Veiling 6, 1689 AA in Zwaag t.a.v. klachtenfunctionaris
Per mail: [email protected]