94% van de ouders/verzorgers raadt ons aan

© 2024 Kinderopvang Berend Botje

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

peuterspeelgroep_vve_berend_botje.jpg

Omdat sommige kinderen extra aandacht en begeleiding nodig hebben bij hun ontwikkeling, stimuleert de overheid dit in alle gemeenten via Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). VVE is een zeer belangrijke en effectieve methode om kinderen beter voor te bereiden op de overstap naar de basisschool. Wij vinden dit voor alle peuters belangrijk en streven er naar om al onze pedagogische medewerkers hiervoor op te leiden. Wij hebben daarom op bijna alle locaties een speciale VVE-peutergroep. Mede dankzij deze vorm van peuteropvang krijgen álle kinderen bij ons extra ondersteuning in hun taal- en spelontwikkeling.

Wat is VVE?

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Niet alle kinderen hebben dit nodig. Kinderen die een taal- en/of ontwikkelingsachterstand hebben krijgen hiervoor een doorverwijzing van het consultatiebureau. In de VVE-groepen van Berend Botje besteden wij op speelse wijze extra aandacht aan de naderende overstap naar het basisonderwijs. En samen met de basisscholen zorgen we voor een goede, doorgaande leerlijn van peuteropvang naar kleuterklas.

VVE in de praktijk – leren van elkaar

Bij Berend Botje worden kinderen die VVE krijgen niet in aparte groepen geplaatst, maar gewoon bij elkaar. Kinderen leren het meest van andere kinderen in hun omgeving. Door ze veel in contact te laten komen met bijvoorbeeld taalrijke kinderen ontwikkelen ze sneller en beter. Bovendien vinden ze dit erg leuk.

VVE-methode Startblokken

Kinderopvang Berend Botje werkt met de VVE-methode Startblokken. Bijna alle pedagogisch medewerkers van Berend Botje hebben een extra leertraject gevolgd om VVE te mogen geven. De medewerkers die op deze groepen met de peuters werken, zijn hiervoor dus speciaal opgeleid. Ze letten onder andere extra op de taalontwikkeling en sociale ontwikkeling.

Ontwikkelingsgerichte begeleiding

Alle medewerkers op onze peuterspeelgroepen hebben een VVE-opleiding gevolgd, of zijn hiermee bezig. De methode ‘Startblokken’ is ontwikkelingsgericht en sluit zeer goed aan bij onze pedagogische visie. Door veel aandacht te besteden aan Vroeg- en Voorschoolse Educatie hebben álle peuters voordeel van de extra scholing die onze medewerkers hebben gehad en kunnen wij op uitzonderlijk veel locaties deze extra begeleiding bieden.

VVE-indicatie en vergoeding

Of je kind in aanmerking komt voor VVE wordt bepaald door het consultatiebureau. De richtlijnen en subsidies zijn per gemeente verschillend. Het consultatiebureau kan je hier alles over vertellen.

Wil je meer weten over VVE bij Berend Botje, of over aanmelden voor VVE? Neem dan contact met ons op via 088-2337180, of mail ons via dit formulier. Wij helpen je graag verder.