94% van de ouders/verzorgers raadt ons aan

© 2024 Kinderopvang Berend Botje

De drie pedagogen van Reggio Emilia
Kirsten Frazer - Ontwikkeling

De drie pedagogen van Reggio Emilia

bso_groep.jpg

Binnen Berend Botje zijn we geïnspireerd door de pedagogische visie van Reggio Emilia. Deze visie heeft als uitgangspunt dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn naar de wereld om zich heen. Ze zijn creatief en onderzoekend en laten dat zien in “100 talen”. Kinderen uiten zich niet in woorden, maar in wat zij doen. Binnen Reggio Emilia wordt gesproken over de 3 pedagogen die ieder op eigen wijze bijdragen aan de ontwikkeling en het leerproces van het kind, maar wat houdt dat nu precies in?

De eerste pedagoog; kinderen zelf

Kinderen leren het meest van elkaar, ze begrijpen elkaar zonder woorden. Ze snappen bijvoorbeeld waarom het leuk is om samen met modder te spelen, maar komen ook regelmatig met elkaar in conflict. Door dit samen op te lossen ontstaat er een leermoment. Ook leren kinderen ervan om een ander te helpen of geholpen te worden. Oudere kinderen zijn vaak een voorbeeld voor de kleinsten.

baby_tafel_pedagogisch-medewerker_berend-botje.jpg

De tweede pedagoog; volwassenen

Door als volwassenen goed te kijken naar de kinderen, zien we waar hun interesses liggen en kunnen we hierop inspelen. Onze pedagogisch medewerkers en gastouders observeren de kinderen dan ook continu. Wanneer een groepje kinderen bijvoorbeeld gefascineerd is door een bal die van een heuveltje rolt, verdiepen de pedagogisch medewerkers dit spel door meerdere ballen erbij te pakken. Zo stimuleren ze de kinderen om verder te ontdekken en leren zij bijvoorbeeld dat een zware bal sneller beneden is dan een lichte. Over de rol van de tweede pedagoog en diens begeleiding bij de ontwikkeling van een kind heeft onze pedagogisch medewerker Sascha een mooie blog geschreven.

De derde pedagoog; ruimte en materialen

Als laatste draagt ook de ruimte bij aan het leerproces van kinderen. Door de ruimte uitdagend in te richten worden kinderen gestimuleerd om op onderzoek uit te gaan. Ons inrichtingsteam weet hier alles van en wordt dan ook ingezet om nieuwe locaties in te richten en huidige locaties een opfrisbeurt te geven.

Ook het speelmateriaal speelt een rol. Binnen de locaties van Berend Botje maken we veel gebruik van natuurlijke en open eind materialen. Open eind materialen zijn materialen die je op  verschillende manieren kunt gebruiken, denk aan bouwblokken of lappen stof. Kinderen moeten hun fantasie en creativiteit gebruiken om hier iets van te maken. De materialen nodigen uit om ze verder te onderzoeken. Ze leren de mogelijkheden en beperkingen van materialen kennen en vinden oplossingen voor de problemen die zij in hun spel tegenkomen.

Binnen het kader van Reggio Emilia past het bijvoorbeeld dat we geen gebruik maken van kleurplaten. Een kleurplaat is vooral geen open eind materiaal. In het plaatje ligt al vast wat het moet worden, de enige uitdaging voor een kind is om de kleuren te kiezen en zelfs deze liggen vaak vast (gras is groen, de zon is geel). Door juist lege vellen papier aan te bieden, worden kinderen veel meer uitgedaagd om zelf na te denken en hun creativiteit te laten gaan. Een kind kan zich op een leeg vel papier meer uiten dan op een kleurplaat.