94% van de ouders/verzorgers raadt ons aan

© 2024 Kinderopvang Berend Botje

Van peuterspeelzaal naar peuterspeelgroep

kleuter-oranje-schilderen-berend-botje.jpg

Wat is het verschil tussen de peuterspeelzaal en de peuterspeelgroep? Waarom heet de peuterspeelzaal nu anders en wat is er veranderd? Vanaf 1 januari 2018 moeten alle peuterspeelzalen aan dezelfde wettelijke eisen voldoen als die van kinderdagverblijven. Dit geldt voor alle peuterspeelzalen in Nederland. Dit is volgens de "Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerken."

peuterspeelgroep_verven_berend-botje.jpg

Andere wettelijke eisen bij peuterspeelzaal

Bij veel peuterspeelzalen werkten vrijwilligers. Vanaf 1 januari 2018 gelden dezelfde regels als voor het kinderdagverblijf en dat betekent onder andere dat er twee beroepskrachten per 16 peuters op de groep staan en dat het personeel geschoold moet zijn. Dit betekent ook voor veel kleinschalige peuterspeelzalen dat de kosten flink omhoog zijn gegaan. Door de wetswijziging werden er meer eisen gesteld waardoor er niet meer uitsluitend vrijwilligers op de groep mochten staan. Dit is ook de reden dat veel peuterspeelzalen zich graag bij Kinderopvang Berend Botje wilden voegen. Zo kon de peuterspeelzaal blijven bestaan mét haar vertrouwde gezichten - al dan niet bijgeschoold via Berend Botje. 

Het verschil tussen peuterspeelzaal en peuterspeelgroep

Officieel gezien zijn er geen peuterspeelzalen meer en valt dit nu onder kinderopvang. Maar natuurlijk is de peuterspeelzaal van vroeger niet helemaal verdwenen. Op de huidige peuterspeelgroep kan je kind dan ook, net als vroeger, spelenderwijs leren en ontdekken. De opvang is altijd in de ochtend en de opvang is altijd voor kinderen van 2 tot 4 jaar oud.

In dat opzicht is er weinig verschil tussen de peuterspeelzaal en peuterspeelgroep en worden kinderen net als voorheen voorbereid op een makkelijkere overgang naar de basisschool. De peuterspeelgroep stimuleert taalontwikkeling, geeft ruimte aan motorische ontwikkeling en is een mooie kans voor kinderen om alvast te wennen aan een groep.

Omdat sommige kinderen extra aandacht nodig hebben bij hun ontwikkeling, stimuleert de overheid dit in alle gemeenten via Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). VVE is een zeer belangrijke en effectieve methode om kinderen beter voor te bereiden op de overstap naar de basisschool. Op de meeste van onze peuterspeelgroepen bieden we dan ook VVE aan. 

Wat kost een peuterspeelzaal of peuterspeelgroep?

Voorheen betaalde je de bijdrage aan de peuterspeelzaal zelf. Hoeveel je betaalde, was afhankelijk van de gemeente waar je woonde en soms ook je inkomen. Sinds 1 januari 2018 kun je kinderopvangtoeslag ontvangen voor de peuterspeelgroep, omdat dit officieel onder kinderopvang valt. Het tarief wat je betaalt, hangt af van of je werkt of niet, in welke gemeente je woont en hoe hoog jouw (gezamenlijke) inkomen is. Wil jij weten hoe hoog jouw bijdrage voor een peuterspeelgroep is? Gebruik dan vrijblijvend onze kostenindicatie en kom erachter binnen één minuut!