94% van de ouders/verzorgers raadt ons aan

© 2024 Kinderopvang Berend Botje

Wat doet het gastouderbureau?

go_hoogkarspel_2kindjes.jpg

Op je factuur kun je zien dat je twee soorten kosten betaalt: opvangkosten en uitvoeringskosten. De opvangkosten betaal je aan de gastouder. Het is duidelijk waarvoor je deze kosten betaalt. De uitvoeringskosten betaal je aan het gastouderbureau. Het is soms niet direct duidelijk wat wij hiervoor doen, omdat het meeste werk achter de schermen wordt gedaan. We leggen je hier graag onze werkzaamheden uit.

1. Investeren in een goede match

Allereerst zorgen we ervoor dat jij en je gastouder een goede match zijn. Als jullie bij elkaar passen, is dat de basis voor goede gastouderopvang. Daarom kennen onze bemiddelingsmedewerkers alle gastouders uit hun gebied persoonlijk. We hebben hierdoor een uitgebreid en kwalitatief goed gastouderbestand.

Zodra jij je hebt aangemeld komt de bemiddelingsmedewerker ook persoonlijk kennis maken met jou. Zo kan ze daarna de juiste koppeling maken tussen jou en één van de gastouders. Dit is belangrijk, want jullie zullen de komende jaren kind aan huis zijn bij je gastouder. Vaak is dit wel gedurende vier jaar totdat je kind naar de basisschool gaat. Of tot meer dan tien jaar, als de opvang duurt totdat je kind naar het voortgezet onderwijs gaat.

Omdat de opvang zo lang duurt maken jij en je gastouder goede afspraken met elkaar. We vinden het belangrijk dat deze afspraken duidelijk worden vastgelegd, daarom is de bemiddelingsmedewerker aanwezig tijdens het gesprek.

We kunnen er ook voor zorgen dat je een noodgastouder tot je beschikking hebt. Op haar kun je terugvallen wanneer je eigen gastouder tijdelijk niet beschikbaar is. Met deze noodgastouder zul je net zo’n klik moeten hebben als met je gastouder. Daarom zal de bemiddelingsmedewerker de noodgastouder op dezelfde zorgvuldige manier zoeken als je gastouder.

2. Welbevinden van je kind

Berend Botje is, samen met jou en je gastouder, partner in de opvoeding van je kind. De bemiddelingsmedewerker bezoekt je gastouder om te kijken of je kind het naar de zin heeft. Ze kondigt het bezoek aan of komt onverwacht langs.

Met de gastouder bespreken we de opvang tijdens de voortgangsgesprekken en de jaarlijkse risico-inventarisatie. En met jou houden we hier ook ieder jaar een gesprek over (jaarlijkse evaluatie).

3. Pedagogisch advies

Heb je vragen over de ontwikkeling van je kind, dan kun je deze stellen aan onze pedagogen. Wij hebben eigen orthopedagogen in dienst en onze bemiddelingsmedewerkers zijn ook pedagogisch geschoold.

4. Meer dan wettelijke eisen

Berend Botje vindt het belangrijk dat de kwaliteit van de gastouderopvang hoog is. Daarom stellen wij meer eisen aan onze gastouders dan de Wet kinderopvang stelt. Om ervoor te zorgen dat elke gastouder dezelfde kennis heeft, hebben wij een gastouder-basistraining ontwikkeld. De gastouders moeten deze training volgen. Verder helpen wij gastouders om het benodigde MBO-diploma te halen. We organiseren EHBO-cursussen waarin de gastouders hun EHBO-diploma voor kinderen kunnen halen en we geven de training ‘Vermoeden kindermishandeling’. Deze trainingen en cursussen zijn gratis voor de gastouders die exclusief voor Berend Botje kinderen opvangen.

Natuurlijk zorgen we er ook voor dat aan de wettelijke eisen wordt voldaan. We voeren jaarlijks de risico-inventarisatie uit. Dan controleren wij de veiligheid en de hygiëne van de opvanglocatie. Verder moet de administratie aan allerlei eisen voldoen. De GGD moet namelijk op elk moment alle benodigde gegevens kunnen inzien.

5. Trainingen voor nog meer kwaliteit

We willen onze gastouders graag zoveel mogelijk trainen. De kwaliteit van haar opvang gaat daardoor omhoog. We geven bijvoorbeeld trainingen over het communiceren met baby’s (babytaal en babygebaren), over de ontwikkeling van taal bij kinderen en over de gevolgen van echtscheiding voor kinderen.

6. Administratie en verzorgen kinderopvangtoeslag

Berend Botje neemt je zoveel mogelijk administratie uit handen. We maken de overeenkomsten tussen jou en je gastouder en tussen jou en het gastouderbureau. En we wijzigen deze als dat nodig is. Verder sturen we jaaropgaven en maandelijkse facturen en betalen we je gastouder namens jou uit (kassiersfunctie).

Met de Belastingdienst hebben we een samenwerkingsovereenkomst afgesloten: we zijn officieel ‘partner’ van de Belastingdienst. Dit betekent dat we je kunnen helpen bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag en wijzigingen mogen doorgeven. Aan de Belastingdienst geven wij over zowel ouders als gastouders informatie als het aantal opvanguren en het toetsingsinkomen.

Bovendien schieten we bij de start van de opvang vaak de kinderopvangtoeslag voor. Als je net start duurt het namelijk even voordat de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag uitbetaalt. Daarom schieten wij je deze toeslag maximaal 3 maanden voor.

7. Collectieve aanvullende verzekeringen

Ondanks alle goede zorg van de gastouder kan toch schade ontstaan of een ongeluk(je) gebeuren. Daarom hebben wij een aantal collectieve verzekeringen afgesloten:

8. Voldoende gastouders beschikbaar houden

Om de vraag naar gastouders zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, zijn wij actief bezig het gastouderbestand op peil te houden. Dit doen wij onder andere door promotie tijdens markten en evenementen, werving via social media en kranten en door huis-aan-huis flyeren. Voor onze exclusief werkende gastouders vergoeden wij de kosten die nodig zijn om aan alle wettelijke eisen te voldoen. Dit zijn bijvoorbeeld de opleidingskosten en de kosten voor de inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang.

9. Ontwikkeling van gastouderopvang staat voorop

Omdat wij het belangrijk vinden dat de politiek weet wat gastouderopvang is zijn wij lid van de Branchevereniging Kinderopvang. Bovendien nemen we deel aan diverse expertgroepen en adviesraden. Daarnaast nodigen wij regelmatig Tweede Kamerleden uit om langs te komen voor een werkbezoek. Zo kunnen we laten zien hoe gastouderopvang er in de praktijk uitziet.

Met andere kinderopvangorganisatie delen we onze kennis en bundelen we de krachten. Hiervoor hebben we het Regionaal Overleg Gastouderbureaus opgezet.

10. Bemiddelen bij mogelijke problemen

Na de koppeling hebben we regelmatig contact met jou en met je gastouder. En mochten jullie ondanks de gemaakte afspraken toch problemen krijgen over de opvang, dan staat de bemiddelingsmedewerker klaar om je daarmee te helpen. Ze zal samen met jullie zoeken naar een oplossing.

11. Informatie delen

We delen graag onze kennis met je. Via een online portaal hebben ouders en gastouders altijd toegang tot verschillende documenten. In het portaal worden ook de opvanguren bijgehouden. Daarnaast houden we je op de hoogte via onze website en diverse nieuwsbrieven.

12. Goed bereikbaar

Tot slot kun je ons heel gemakkelijk bereiken als je vragen hebt. Ons kantoor (centraal bureau) in Zwaag is dagelijks geopend van 9:00 tot 17:00 uur. Tijdens deze kantoortijden kun je ons bezoeken of bellen. En je kunt altijd een mailtje sturen.