94% van de ouders/verzorgers raadt ons aan

© 2024 Kinderopvang Berend Botje

VVE Startblokken voor gastouders
20 Oct

VVE Startblokken voor gastouders

peuter_schoenen_aantrekken_berend_botje.jpg

Bij Berend Botje vinden we het belangrijk dat álle kinderen in hun ontwikkeling gestimuleerd worden, of ze nu naar de peuterspeelgroep, het kinderdagverblijf of een gastouder gaan. Daarom werken wij op onze locaties met de methode VVE Startblokken en zijn bijna al onze medewerkers hiervoor speciaal opgeleid. Bovendien hebben twee van onze trainers speciaal een aparte VVE Startblokken training ontwikkeld voor de gastouderopvang. Berend Botje biedt deze training sinds 2015 aan gastouders aan. Daarin zijn wij uniek in Nederland!

Wat is VVE?

De term VVE staat Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit programma maakt onderdeel uit van het onderwijsachterstandenbeleid van de overheid. Het doel is om peuters met een mogelijke (taal)achterstand beter voor te bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Er zijn landelijk verschillende VVE-methoden ontwikkeld en bij Kinderopvang Berend Botje werken we al jaren met VVE Startblokken. Dit is een ontwikkelingsgerichte methode om de brede (niet alleen de taal-) ontwikkeling van kinderen in de leeftijdsgroep van 0 tot 13 jaar optimaal te stimuleren.

Hoe werkt VVE Startblokken?

VVE Startblokken werkt niet met lesjes aan de kinderen. Er zijn ook geen kant en klare thema’s, waarbij je bijvoorbeeld in het voorjaar voor het thema lente kiest en in het najaar het thema herfst. Startblokken gaat uit van de interesse van het kind. Vanuit deze interesse wordt gekeken hoe kinderen met een thema zo echt mogelijk - als in de werkelijke wereld -aan de gang kunnen via spel. De nadruk ligt op spelen. Waarom? Omdat een kind al spelenderwijs het meeste leert!