94% van de ouders/verzorgers raadt ons aan

© 2024 Kinderopvang Berend Botje

Thema's en activiteiten peuterspeelgroep
31 Oct

Thema's en activiteiten peuterspeelgroep

peuterspeelgroep_vve_berend_botje.jpg

Voorbereiden op basisschool

Peuters willen graag veel ‘zelf doen’. Wij kijken dus vooral naar wat ze zelf kunnen of willen. En de kinderen kijken vooral naar elkaar om zo veel van elkaar te leren. We helpen ze om hun eigen vaardigheden te ontdekken. Peuters gaan ook aan de slag met thema’s en pikken zo spelenderwijs veel nieuwe woorden en begrippen op. Hierdoor bereiden ze zich onbewust voor op de volgende stap in hun ontwikkeling; de overstap naar de basisschool.

Veel spelen, klimmen en klauteren

Niet te vergeten: peuters zijn enorm beweeglijk, dus zorgen we dat ze hun energie kwijt kunnen. Rennen, klauteren, elkaar besluipen, overal opklimmen, rondrijden op een fietsje. Dat gaat wel eens met vallen en opstaan. Dat hoort erbij, zo ontdekken ze hun grenzen. En er is altijd iemand in de buurt om te ze te begeleiden, stimuleren én troosten.

Kinderen leren het meest van elkaar, daarom kijken en luisteren wij naar wat de kinderen bezighoudt en stemmen de activiteiten daar op af. Dit vraagt een open en flexibele houding en zorgt voor écht contact met je kind. Onze pedagogisch medewerkers observeren, analyseren en documenteren het onderzoeksproces van je kind. Zij delen dit met jou, zodat je een goede indruk krijgt waar je kind mee bezig is en hoe zijn of haar ontwikkeling verloopt.

Dagindeling

Onze peutergroepen werken met een mix van vaste rituelen en wisselende groepsactiviteiten. En daarnaast zorgen we voor voldoende rust en aandacht voor de individuele activiteiten en wensen van de peuters.

Activiteiten op de peuterspeelgroep

We maken regelmatig uitstapjes en werken aan de hand van wisselende thema’s. Zo ontwikkelt je peuter spelenderwijs zijn of haar sociale vaardigheden, motoriek en concentratie. Ons uitgangspunt is altijd dat we kijken en luisteren naar wat de peuters zelf bezighoudt. Daarop stemmen we het thema af en daarmee de groepsactiviteiten én de individuele spelmomenten. Je kind krijgt altijd de kans om zelf iets te ondernemen.

Onze peutergroepen zijn plekken om te spelen, ontmoeten, stimuleren, ontwikkelen, signaleren en vooral plezier te hebben.