94% van de ouders/verzorgers raadt ons aan

© 2024 Kinderopvang Berend Botje

Kinderopvang in Enkhuizen

peuter-speelgoed-laten-zien-berend-botje.jpg

Op zoek naar kinderopvang in Enkhuizen? Kinderopvang Berend Botje heeft meerdere opvanglocaties in Enkhuizen. Dit betekent dat er altijd een Berend Botje bij jou in de buurt is!

Kinderopvang in Enkhuizen

Berend Botje heeft vijf kinderopvang locaties in Enkhuizen:

pm-sascha-legt-uit.jpg

BSO en Peuterspeelgroep De Hoeksteen

Berend Botje De Hoeksteen is gevestigd in basisschool De Hoeksteen. De opvang biedt ruimte aan een BSO en een peuterspeelgroep. We hebben een eigen peuteringang, twee peuterlokalen en een buitenspeelterrein. De BSO-kinderen worden opgevangen in de aula en mogen gebruik maken van het schoolplein om te spelen. De ruimtes voor BSO en peuterspeelgroep zijn speciaal ingericht op de leeftijd van de kinderen. De Hoeksteen heeft veel contact met de school en er wordt nauw samengewerkt.

BSO en Peuterspeelgroep Pierewiet

In basisschool Het Mozaïek heeft de Pierewiet twee lokalen beschikbaar voor de peuters en buitenschoolse opvang. Deze lokalen zijn speciaal ingericht voor deze doelgroep met onder andere een knutselhoek, leeshoek, speelkeuken en een speelhuis. 

BSO en Peuterspeelgroep Het Anker

Berend Botje Het Anker is gevestigd in Kindcentrum Het Anker. Het eerste kindcentrum in Enkhuizen is een plek waar kinderen naast onderwijs en opvang ook terecht kunnen bij externe organisaties die logopedie, schoolmaatschappelijk werk en ergotherapie aanbieden. 

BSO en Peuterspeelgroep Het Mozaïek

Het Mozaïek in Enkhuizen is gevestigd in basisschool Het Mozaïek Toereppel en biedt ruimte aan een BSO en peuterspeelgroep. We beschikken over een lokaal die speciaal ingericht is voor peuters. De ruimte voor de BSO-kinderen bevindt zich in een dependance van de school. Wij een ruim speelplein dat kinderen alle ruimte biedt om zich lekker uit te leven en wordt er goed samengewerkt met de school.

Kinderdagverblijf Enkhuizen

Deze Berend Botje locatie biedt opvang voor kinderen tussen de 0 en 4 jaar oud. Kinderdagverblijf Enkhuizen beschikt over zes prachtige lichte ruimtes speciaal ingericht voor deze leeftijdsgroep. De ruimtes zijn verbonden met een centrale speelhal met kinderkookcafé en een atelier. Het kinderdagverblijf heeft twee uitdagende buitenruimtes met onder andere een zandbak, speelboot, wilgentunnel en klauterstronken. Ook krijgen de kinderen tussen de middag een heerlijke verse warme maaltijd.  

Gastouderopvang in Enkhuizen

In Enkhuizen bieden we ook gastouderopvang aan. We hebben meerdere gastouders in Enkhuizen, dit betekent dat er altijd wel een gastouder bij jou in de buurt is.