94% van de ouders/verzorgers raadt ons aan

© 2024 Kinderopvang Berend Botje

Huisregels

peuterspeelgroep_tong-uitsteken_berend-botje.jpg

Huisregels

De huisregels zijn voor al onze kinderdagverblijven, peuterspeelgroepen en bso’s (ClubBB) hetzelfde. Deze huisregels kun je hier lezen. Je vindt hierin onder andere algemene afspraken over brengen- en halen, aansprakelijkheid, gezonde voeding en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Pedagogisch beleid

Naast de huisregels is er voor elke locatie afzonderlijk een locatiegebonden werkplan. In dit werkplan vind je onder andere de openingstijden en informatie over de groepen. Het locatiegebonden werkplan vind je in de OuderApp.