94% van de ouders/verzorgers raadt ons aan

© 2024 Kinderopvang Berend Botje

Checklist kinderopvang

peuter-juichen-enthousiast-berend-botje-1695302776.jpg

Vanzelfsprekend wil jij het allerbeste voor je kind en dat geldt helemaal bij het maken van een keus voor een kinderopvangorganisatie. Je woon- en werklocatie speelt daarbij uiteraard een grote rol, maar waar let je nog meer op? We raden je aan om eens bij een aantal organisaties langs te gaan om het kinderdagverblijf, de peuterspeelgroep of buitenschoolse opvang van binnen te bekijken om te bekijken en 'voelen' welke organisatie het beste bij jou en jouw gezin past. Onderstaande checklist helpt je verschillende organisaties met elkaar te vergelijken. Je kunt deze printen en meenemen tijdens je bezoek aan een locatie!

Sfeer

Hoe is de sfeer op de locatie die je bezoekt? Wat stralen de kinderen en pedagogisch medewerkers uit? Heb je een goed gevoel bij het eerste contact met de organisatie?

Pedagogische visie

Met welke pedagogische visie werkt de organisatie? Past deze bij jouw ideeën over opvoeden en bij jouw normen en waarden? Hoe wordt deze visie toegepast in het dagprogramma op de groep?

peuter-highfive-pedagogische-medewerker-berend-botje-1695302786.jpg

Spelen en leren

Op welke manier wordt de ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd? Worden ze uitgedaagd met geschikt speelgoed, goed ingerichte speelhoeken en leuke en leerzame activiteiten? Is er een buitenruimte?

Groepen

Wordt je kind op een vaste groep opgevangen met een vaste pedagogisch medewerker? Hoe groot is de groep en klopt de verhouding van het aantal kinderen met het aantal pedagogisch medewerkers (beroepskracht-kind ratio)?

Pedagogisch medewerkers

Wat doet de organisatie aan bij- en nascholing van de pedagogisch medewerkers? En zijn alle medewerkers in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)?

Veilig en schoon

Oogt de locatie schoon en veilig? Heeft de locatie een toegangsbeleid? Is er een calamiteitenplan? Op welke wijze wordt het vierogenprincipe uitgevoerd?

Contact met de ouders

Word je als ouder intensief betrokken bij de opvang? Hoe is het contact met de pedagogisch medewerkers bij het brengen en halen? Wordt er gewerkt met dagverslagen? Is er een oudercommissie? Ben je benieuwd naar de mening of ervaring van andere ouders? Kijk dan op kinderopvang.tevreden.nl, hier vind je onafhankelijke meningen van ouders.

GGD-rapporten

Op basis van de Wet kinderopvang worden kinderopvanglocaties jaarlijks onaangekondigd door de GGD gecontroleerd op het gebied van veiligheid, gezondheid, pedagogische vaardigheden en informatievoorziening richting de ouders. Ook wordt er gekeken naar de sfeer op de groepen. Check het rapport van de locatie(s) die je bezoekt op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.