94% van de ouders/verzorgers raadt ons aan

© 2024 Kinderopvang Berend Botje

"Het streven is dat al onze pedagogisch medewerkers en gastouders straks VVE-geschoold zijn"

"Het streven is dat al onze pedagogisch medewerkers en gastouders straks VVE-geschoold zijn"

eten_peuter_berendbotje.jpg

Eén van de opleidingen die pedagogisch medewerkers en gastouders via de Berend Botje Academie kunnen volgen, is de landelijk erkende VVE-opleiding ‘Startblokken’. Deze opleiding wordt gegeven door Luce Mols. Zij is onder andere pedagogisch coach en trainer bij de Berend Botje Academie. Luce: 'Het streven is dat al onze pedagogisch medewerkers en gastouders straks VVE-geschoold zijn.'

baby_blokken_berend-botje.jpg

VVE in het kort

Voor - en Vroegschoolse Educatie (VVE) is officieel bedoeld voor kinderen, waar door een arts of verpleegkundige van het consultatiebureau een achterstand in de (taal)ontwikkeling is gesignaleerd. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat kinderen thuis vrijwel geen Nederlands spreken, te maken hebben met ziekte of door bijzondere omstandigheden thuis.

Op vrijwel alle peuterspeelgroepen van Berend Botje krijgen kinderen met een VVE-indicatie extra kansen om te leren, te spelen en zich te ontwikkelen. Dit gebeurt aan de hand van de VVE-methode ‘Startblokken’. Ook de kinderen die geen VVE-indicatie hebben volgen het VVE-programma. Zij hebben echter minder intensieve begeleiding nodig en pakken dingen meestal sneller en zelfstandiger op. Op deze manier krijgt elk kind onze aandacht op het gebied van ontwikkeling, die het verdient.  

Over de VVE-methode Startblokken

Luce Mols: “Berend Botje heeft bewust gekozen voor de VVE-methode ‘Startblokken’. Anders dan andere VVE-methodes werkt ‘Startblokken’ niet met vaste thema’s en vaste jaarplannen, maar met thema’s die aansluiten bij de interesses van het kind. Dat werkt als volgt: een pedagogisch medewerker observeert eerst goed waar de kinderen in de groep op dat moment mee bezig zijn en vervolgens stemt zij de activiteiten daar op af. Wat je dan ziet, is dat kinderen meer geboeid zijn en daardoor dingen sneller oppikken.

De emotionele veiligheid van een kind vormt de basis om te leren en ontdekken. Voelt een kind zich veilig, dan durft het nieuwsgierig te zijn en de wereld om zich heen te ontdekken. Dit geeft zelfvertrouwen! Is deze basis eenmaal aanwezig, dan ontstaat er ruimte voor het ontwikkelen van belangrijke vaardigheden op motorisch-, taal-, reken-, sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Een pedagogisch medewerker vervult hierin een belangrijke rol. Door te werken met thema’s (steeds weer nieuwe onderwerpen en nieuwe woorden), mee te spelen met de kinderen, gerichte vrije knutsel-, bouw- en ontdekactiviteiten aan te bieden, (voor-) te lezen en in gesprek met de kinderen veel nieuwe woorden te gebruiken, stimuleren onze pedagogisch medewerkers de (taal)ontwikkeling van de kinderen.

Het mooie aan Startblokken is dat zij werkt met de ‘zone van de naaste ontwikkeling’. De zone van de naaste ontwikkeling is het verschil ‘tussen wat een kind al zelfstandig kan én wat het kind kan met de juiste ondersteuning van een volwassene of ander kind’. Een voorbeeld: als je weet dat een kind kan brabbelen, kun je als volwassene een volgende stap nemen door met het kind te ‘speelpraten’. Met speelpraten bedoelen we woorden als ‘broem’, ‘toet’, etc. Vandaaruit volgen losse woorden als ‘bal’ en ‘huis’. Zo voeg je steeds meer woorden toe. Dit gebeurt allemaal spelenderwijs en vanuit de interesse van het kind.

Over de opleiding Startblokken

Het merendeel van onze pedagogisch medewerkers dat met Startblokken werkt, heeft de VVE-opleiding via onze Berend Botje Academie gevolgd. Ons streven is dat alle pedagogisch medewerkers en gastouders van Berend Botje straks VVE-geschoold zijn. De opleiding bestaat uit 2 jaar trainingen. Het eerste jaar volgen ze 8 bijeenkomsten en ronden dan hun oriëntatietraining af. Het tweede jaar omvat ook 8 bijeenkomsten en levert het invoeringscertificaat op. Aan het eind van de rit beschik je over alle vaardigheden om kinderen met een VVE-indicatie optimaal te begeleiden. Jaarlijks komen alle kandidaten terug voor een hercertificerings-training, om alle kennis weer even op te frissen.

Ik hoor vaak van pedagogisch medewerkers terug dat zij veel voldoening halen uit hun werk met kinderen die een VVE-indicatie hebben. Zo vinden ze het bijvoorbeeld heel mooi om tijdens een thema de kinderen ook echt nieuwe woorden te horen zeggen. Een peuter heeft het opeens over een ‘patiënt’ tijdens het thema ‘ziek zijn’ of het woord ‘aubergine’ tijdens het thema “het restaurant”. Zowel de kinderen als de pedagogisch medewerkers genieten ervan om met elkaar te spelen en ontdekken. Dit plezier is de basis van het mooie vak!

Meer informatie

Uiteraard kan ik nog veel meer vertellen over de opleiding Startblokken bij Berend Botje. Mocht je na het lezen nog vragen hebben, dan kun je mij een berichtje sturen via [email protected].

Luce Mols, VVE-trainer bij Berend Botje