94% van de ouders/verzorgers raadt ons aan

© 2024 Kinderopvang Berend Botje

Zelfstandigheidscontract

kleuter_hooi_gooien_berend_botje.jpg

Een zelfstandigheidscontract: wat is het?

Misschien heb je er al eens eerder van gehoord: een zelfstandigheidscontract. Bij ClubBB, de bso van Berend Botje, maken we gebruik van zelfstandigheidscontracten. Hier leggen we je meer uit over wat het inhoudt en wat de gedachte achter een zelfstandigheidscontract is.

In het zelfstandigheidscontract worden afspraken genoteerd tussen het kind, de ouders en de buitenschoolse opvang. Voorbeelden van afspraken die we samen maken, zijn:

peuter_park_buiten_berend_botje.jpg

Wat is verantwoord?

De afspraken zijn natuurlijk afhankelijk van de leeftijd van het kind. Bij Berend Botje wegen we samen met onze orthopedagogen goed af wat vanaf welke leeftijd verantwoord is. Een kind van 4 jaar oud geven we nog niet de verantwoordelijkheid om zelfstandig buiten het terrein van de bso te spelen, maar een kind van 8 jaar zou deze verantwoordelijkheid wel kunnen hebben. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van het kind en de wensen van de ouders.

Zelfstandigheid en vrijheid

Het zelfstandigheidscontract is in het leven geroepen om kinderen meer vrijheden te geven op de buitenschoolse opvang, zoals ze die thuis ook (deels) hebben. Kinderen willen bijvoorbeeld ook bij een vriendje kunnen spelen onder bso-tijd. Oudere kinderen vinden het soms vervelend om in de bakfiets of de BSO bus vervoerd te worden. Zij kunnen door het zelfstandigheidscontract zelf naar de bso komen. Door het zelfstandigheidscontract draaien de kinderen altijd mee met de groep, maar krijgen zij ook de vrijheid om dingen buiten de groep te doen als zij hier behoefte aan hebben.

Samen maken we afspraken

Natuurlijk stemmen we de afspraken af met kinderen en hun ouders. Bij Berend Botje vinden we het namelijk erg belangrijk om de kinderen zelf te betrekken. Het gaat immers om het kind, dus mag hij of zij ook zijn of haar mening geven. Daarnaast worden kinderen op deze manier ook gewezen op hun verantwoordelijkheid. Met het ondertekenen van het contract geeft het kind aan dat hij of zij zich houdt aan de afspraken en dat hij of zij de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid aan kan. Ook ouders en de pedagogisch medewerker tekenen het contract. Daarmee laten we zien dat we vertrouwen hebben in het kind. Dit betekent ook dat ouders na het tekenen van het contract verantwoordelijk zijn voor hun kind wanneer er op een van de afspraken bijvoorbeeld een ongeval gebeurt tijdens bso-tijd.

Als een kind het moeilijk vindt om zich aan de afspraken te houden, dan kunnen we in gesprek over de verantwoordelijkheden. Daarnaast kunnen we samen met de ouders en het kind praten over waarom het niet lukt. Eventueel kunnen we vervolgens gezamenlijk de afspraken (tijdelijk) aanpassen.

Ouders kunnen de afspraken binnenkort ook zelf inzien en aanpassen in onze Berend Botje OuderApp. De pedagogisch medewerkers krijgen in het geval van een wijziging een melding en zijn zo op de hoogte. Op deze manier leeft het contract mee met de ontwikkeling en de behoeften van ieder kind!