94% van de ouders/verzorgers raadt ons aan

© 2024 Kinderopvang Berend Botje

Beleid omtrent vaccinaties tegen mazelen

peuterspeelgroep_koe-melk-geven_berend-botje.jpg

Binnen de kinderopvang spelen kinderen intensief met elkaar samen. Een ziekte kan zich snel verspreiden. Hier willen wij de jonge kinderen zoveel mogelijk tegen beschermen. Daarom vangen wij alleen kinderen op die gevaccineerd zijn tegen mazelen. Dit geldt voor alle locaties waar we kinderen opvangen die jonger zijn dan 14 maanden.

peuterspeelgroep_koe-melk-geven_berend-botje.jpg

Waarom is alleen de BMR-vaccinatie verplicht?

Wij hebben bewust gekozen om alleen de BMR-vaccinatie (bof, mazelen en rodehond) vanwege mazelen verplicht te stellen. Mazelen zijn heel gevaarlijk voor jonge kinderen. Ze kunnen er hersenvliesontsteking door krijgen, waardoor ze blijvend invalide kunnen raken of zelfs kunnen overlijden. De BMR-vaccinatie wordt pas vanaf de leeftijd van 14 maanden gegeven. Tot deze leeftijd zijn kinderen dus niet beschermd tegen mazelen en lopen ze het risico om besmet te raken. De DKTP-vaccinatie tegen de overige kinderziektes (difterie, kinkhoest, tetanus en polio) kunnen kinderen wel al krijgen als ze tussen de 6 en 9 weken oud zijn. Dit betekent dat ze hiertegen beschermd zijn als ze naar de kinderopvang komen. 

Hoe wordt gecontroleerd of een kind de BMR-vaccinatie heeft gehad?

Tijdens de intake vragen wij ouders om een BMR-vaccinatiebewijs te laten zien. Is een kind tijdens de intake nog geen 14 maanden en heeft hij of zij de vaccinatie nog niet gehad, dan vragen wij om het bewijs te laten zien zodra het kind de vaccinatie heeft gehad. We vragen geen kopie van het vaccinatiebewijs, laten zien is voldoende.

Hoe zit het op locaties waar geen kinderen van jonger dan 14 maanden komen? Zoals de peuterspeelgroep of BSO?

Op locaties waar geen kinderen die jonger zijn van 14 maanden komen, mogen wel kinderen komen die geen BMR-vaccinatie hebben gehad. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een BSO (buitenschoolse opvang) of peuterspeelgroep. Maar het kan ook zijn dat een peuterspeelgroep of BSO gevestigd is in een gebouw waarin wij ook kinderen jonger dan 14 maanden opvangen. Dan geldt de regel dat we op de betreffende peuterspeelgroep of BSO alleen kinderen opvangen die wel een BMR-vaccinatie hebben gehad.

Mijn kind mag om medische redenen niet gevaccineerd worden, kan hij/zij evengoed naar Berend Botje?

Ons doel is om de groepsimmuniteit op de opvanglocaties zo hoog mogelijk te houden. Mag jouw kind vanwege medische redenen niet gevaccineerd worden, neem dan contact met ons op via 088 233 7000 of [email protected].

Ik wil graag meer weten over vaccineren. Waar vind ik meer informatie?

Op rijksvaccinatieprogramma.nl vind je meer informatie over het rijksvaccinatieprogramma. Met vragen kun je ook terecht bij het consultatiebureau.

Zo veilig mogelijk

Met deze maatregelen proberen wij een zo veilig mogelijke omgeving voor de kinderen te creëren. We kunnen echter niet garanderen dat een kind niet ziek wordt. Kinderen kunnen infecties tenslotte ook op andere plaatsen oplopen, zoals in de speeltuin of de supermarkt. Met dit beleid willen wij jonge kinderen zo veel mogelijk beschermen tegen de mazelen.